ما تا آخر ایستاده ایم
درباره سنگر
پيوند هاي سنگر
آخرین مطالب سنگر
سپاه های استانی
ارتباط زنده با سنگر
نظـرسنجي سنگر
لوگـوي سنگر
آمار بازديدکنندگان سنگر
 

روابط عمومی سنگر مجـازی زواره

روابط عمومی سنگر مجـازی زواره

روابط عمومی سنگر مجـازی زواره

روابط عمومی سنگر مجـازی زواره

روابط عمومی سنگر مجـازی زواره


نویسنده : میثــــــــاق
تاریخ : 92/07/25


نویسنده : میثــــــــاق
تاریخ : 92/07/25

یه نفر روی صفحه نتانیاهو نوشته:

آقای نتانیاهو !
ما تو ایران مشکل جین نداریم


ولی رانی که میخوریم، یه تیکه میوه تهش گیر میکنه که نمیشه خورد ، شوما که داعیه دار حقوق بشر هستی،
قربون دستت این مورد رو هم پیگیری کن بی زحمت!!


نویسنده : میثــــــــاق
تاریخ : 92/07/25


نویسنده : میثــــــــاق
تاریخ : 92/07/25


نویسنده : میثــــــــاق
تاریخ : 92/07/25

 
دفاع همچنان باقی است
ویژه های سنگر
موضوعات سنگر
برچسب های سنگر
بایگانی سنگر
تمثـال شهدای سنگر
اسـوه های سنگر
بارکـد سنگر
رنکينـگ سنگر
لوگو های حمایتی سنگر